Бети Спиркоска е новата в.д. директорка на градинките во Прилеп, Орде Тодороски се враќа на местото книговодител

Бети Спиркоска е новата в.д. директорка на градинките „Наша Иднина“ во Прилеп. Досегашниот в.д. директор Орде Тодороски, кој беше сменет

Read more

Ирена Станковска нов в.д. директор на „Комуналец“, Јованоски ќе биде советник за јавни претпријатија во Општина Прилеп

Ирена Станковска, по вокација дипломиран економист, е новиот в.д. директор на ЈКП „Комуналец“ – Прилеп. Станковска, на местото вршител на

Read more