Претходната епидемија од ебола во Африка, траеше од 2013. до 2016. година и во неа настрадаа повеќе од 11.000 луѓе.