Зафрлениот локалитет, сместен во пустината југозападно од Каиро, бил населен од 4. до 8. век.