„Сотир како Тутанкамон“ – нова перформанса на Драмската секција при СОУ „Ѓорче Петров“

Драмската секција при СОУ „Ѓорче Петров“ го долови народниот гениј во невербална комуникација во перформансата „Сотир како Тутанкамон“. Таа е дел од проектот „Богатството се чува дома“, финансиран од Министерство за култура. Нашиот народ има богата ризница традиционални движења, мимика, гестикулација, фацијални експресии… со кои ја надополнува комуникацијата. Тоа го заштитуваме од заборавот. Сотир како … Продолжи со читање „Сотир како Тутанкамон“ – нова перформанса на Драмската секција при СОУ „Ѓорче Петров“