„Евтината тарифа не ја воведуваме од какви било политички причини, туку заради сигналот на цената на електрична енергија на сите берзи во Европа, вклучувајќи ја и нашата. Цената на електричната енергија осум месеци наназад е пониска дури и од цената после 24 часот“, рече Бислимовски.

 

„Тоа е максимумот што можевме да го направиме и очекуваме во наредниот период да почне промената на броилата“, посочи Бислимовски,

Електродистрибуција има рок од четири месеци за усогласување на сите 700.000 броила за домаќинствата.