Поврзување на Балканот со електрифицирани автопатишта

Електрификација на автопатиштата во регионот за да се стимулира употребата на електрични автомобили. Ова е проектот насловен како Едисон, кој

Read more