ВИДЕО : Промоција на ЛЕАДЕР програмата за развој на руралните средини во Македонија

Локалната акциска група Агро Лидер во рамките на проектот „Промоција на ЛЕАДЕР во Австрија за развој на ЛЕАДЕР во Македонија“

Read more