Граѓаните чуваат 3,8 милијарди евра во банките и штедилниците

Според Фондот за осигурување депозити на Република Македонија македонските граѓани во моментов имаат 3,8 милијарди евра заштеда во банките и

Read more