Продолжува проектот „Бањско-климатска рекреација на корисниците на пензија“

Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, продолжува со реализацијата на проектот

Read more