Се бараат начини за поактивно вклучување на општините во гасификацијата

Министерството за транспорт и врски заедно со Македонски енергетски ресурси и локалните власти ќе се обидат да изнајдат начини како

Read more