ВИДЕО : Во Македонија висок е процентот на насилство врз жените на нивните работни места

Родово-базираното насилство на работните места врз жените во Македонија е доста високо, особено во онаа т.н. сива зона каде жените

Read more