Македонија повторно се задолжува за нови 500 милиони евра, издадена шестата еврообврзница

Македонија денеска ја издаде шестата еврообврзница, а нејзината вредност изнесува 500 милиони евра. Рокот на достасување и е седум години,

Read more