За еден наставен предмет ќе има повеќе учебници

Министерството за образование ќе го менува Законот за учебници за основно и средно образование објавено е на Единствениот електронски регистар

Read more