Избрани новите комисии кои ќе работат во состав на Советот на Општина Прилеп

Денеска во Општина Прилеп се одржа третата седница на Советот на Општина Прилеп, на која што беа избрани и формирани

Read more