ВИДЕО : Во Прилеп одбележан Меѓународниот ден на студентите

Учество на студентите во „Граѓанскиот парламент“, Економско-социјалниот совет во Општина Прилеп, финансиска помош за подобро ниво на студирање за оние

Read more