Предложените мерки од страна на ММФ на товар на граѓаните

Македонија има загрижувачки брз пораст на јавниот долг, па затоа има и итна потреба од посилна фискална консолидација, се вели

Read more