Ќе се утврдува дали е прекршен законот при продажбата на земјиштето каде се наоѓаше млечниот пазар во Прилеп

Правни експерти работат на утврдување на евентуални прекршувања на законите при спроведувањето на постапката за отуѓување на земјиштето каде што

Read more