Грција одбива да ја употреби кратенката “МКД” договорена со Преспанскиот договор, кој според Димитров е правно обврзувачки

    Грција одбива да ја потпише Програмата за воена соработка со Македонија за 2020 под кратенката за земјава „МКД“.

Read more