ВИДЕО – „Визуализирање: Иновативен концепт за обука за зајакнување на толеранција и меки вештини на млади луѓе“

Здружението Центар за развој и едукација, Македонија во партнерство со организации и институти од Германија, Австрија, Шпанија и Грција со

Read more