Македонија и Грција со заедничка гранична проверка за откривање радиоактивни материи

Македонија и Грција ќе воспостават заедничка проверка на граничните премини за откривање радиоактивни опасни материи и ќе ја подобрат соработката

Read more