ВИДЕО – Домашните работници оставени сами на себе, потребно е нивно итно внесување во системот

Над 20.000 домашните работници во Македонија не се доволно заштитени според Законот за безбедност и здравје при работа и нивната

Read more

ВИДЕО – Се носи нацрт-план за управување со Маркови Кули, чекор повеќе кон апликација за постојана заштита од УНЕСКО

Биогеографската целина Маркови Кули полека се подготвува да аплицира за влез на постојаната листа на заштита на УНЕСКО, моментално се

Read more