ВИДЕО – Додека другите држави создаваат енергија од магла или отпад, Македонија скоро и да не ја искористува Зелената енергија

Македонија многу малку или воопшто не ја искористува зелената енерија. Природниот гас, био гасот, сончевата енергија, ветерот, отпадот и другите

Read more