ВИДЕО – Пештерата „Рамниште“ кај Прилеп со купишта материјална култура од сите периоди, па дури и од праисторијата

  Пештерите во Македонија скоро и да не се археолошки обработени. Се бројат на прсти тие каде имало некакви истражувања

Read more