Објавена карта на богатството во ЕУ: Македонија на картата на сиромашните

Картографот Јакуб Мариан на својата веб страна објавил карта која ја прикажува распределбата на богатството во Европа, односно е прикажано средното

Read more