Кристијан Пиличев е новиот директор на Домот за стари лица во Прилеп

Дипломираниот економист, Кристијан Пиличев е новиот вршител на должност директор на домот за стари лица „Киро Крстески – Платник“ од

Read more

Избрани наградените ученици од конкурсот „Хуманоста – темел во меѓучовечките односи“

Ерика Јованоска од ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“ ја доби првата награда за напишан расказ на конкурсот кој го распиша Општина Прилеп,

Read more