За добитното ливче среќниот берлинец уплатил 6,75 евра.