Во рамки на посетата Јовевски и Кафиеро Де Рахо ќе потпишаа Меморандум за разбирање за заедничка соработка на двете институции.