НЕправо на користење на породилно отсуство на жени земјоделки

    Заштитата на мајките е фундаментално право на жените работнички кое е предвидено во клучните универзални договори за правата

Read more

Незадоволувачки процент на транспарентност кај јавните претпријатија во Пелагонискиот регион

    Здружението за рурален развој ЛАГ Агро Лидер, во периодот од 01 април до 31 јули 2020 година, во

Read more

Мрежата на ЛАГОВИ со едукативна работилница за буџетски процес на локално ниво и партиципативно буџетирање

    Во организација на Мрежата на ЛАГОВИ се одржа работилница за буџетски процес на локално ниво и партиципативно буџетирање.

Read more

ЛАГ АГРО ЛИДЕР потпиша Меморандум за соработка со О. Долнени за проект за поддршка за вработување на млади

Локалната Акциона Група АГРО  ЛИДЕР денес потпиша Меморандум за соработка со општина Долнени за  поддршка и заедничко учество во реализација

Read more

Јавни пари за јавно добро –проект за зголемување на довербата и соработката помеѓу граѓаните и локалните власти

    Во последниве години се поактуелна тема е транспарентноста и отчетноста на општините и овозможување на граѓанско учество во

Read more

Чекаме да се случи чудо на 1ви Септември

Времето поминува, уште две недели до традиционалниот почеток на новата учебна година, а децата, родителите, и просветните работници незнаат што

Read more

Образовниот систем во време на корона

  Пандемијата со КОВИД 19 со себе донесе многу предизвици во секоја сфера на нашето живеење – здравство,економија, социјала, образование

Read more