Разговорите меѓу Македонија и НАТО се очекува да започнат следниот месец, додека како што е наведено во документот, врз основа на досегашното искуство, може да траат до април 2020 година, кога се очекува финализација преку ратификација од страна на земјите членки и официјално Скопје.