Бродовите биле оддалечени од 15 до 30 метри во морето во близина на Филипините.