ВИДЕО – Одводни канали за спречување поплави се градат во општините Mогила и Малиќ

Општините Могила во пелагонискиот регион на Северна Македонија и Малиќ во регионот на Корча, Албанија, се две рурални општини кои

Read more